Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1245 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

20.4.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Frederik 6. vil besøge Kunstakademiets udstilling.

Se original

Jeg forbigaaer ikke at underrette Hr Etatsraaden om at Hs Majestæt Kongen agter at besøge Udstillingen Kl. 1 hvis Aarsag det vil være rigtigst at Udstillingen ikke aabnes efter Kl. 12 førend Herskaberne have forladt samme

Christian Frederik

d. 20 April 1813

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.
Thorvaldsen var ikke repræsenteret på omtalte udstilling, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Arkivplacering
m30A, nr. 17
Emneord
Kunstakademiets udstillinger
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 29.04.2020 Print