The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1693 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

25.5.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Abstract

Thorvaldsen has to postpone his trip to Denmark because he has to finish John Russell’s commission. Thorvaldsen emphasizes that he will finish the medaillions for Christiansborg Palace and send them to Leghorn as soon as possible for transportation to Denmark.

See Original [Translation]

Rom d 25 Maj, 1817.

Efter at jeg havde ryddet de nærmeste Hindringer afveien, som endnu bestandig lagde sig for min saa længe ønskede Reise til mit Fædreneland, og jeg alt lavede mig til at udføre samme, modtog jeg uventet et Brev fra Hertugen af Bedford, som anmodede mig om at paaskynde et par forlænge siden bestilte Basreleif, (hvilkes Udførelse jeg havde tænkt at opsætte til min Tilbagekomst) med det Tillæg, at han saae sig nødt til at standse midt i den begyndte Bygning, hvis de ikke til rette Tid kunde indsættes i deres bestemte Plads. Nødvendigheden af denne Pligts Opfyldelse har nødt mig til for Øieblikket at opsætte min Afreise herfra; uden at jeg i dette Øieblik kan bestemme naar jeg kan udføre den, dog vil vist den glade Tanke at see mit Fædreneland igien paaskynde den saameget som mueligt; ogsaa vil denne Forsinkelse give mig Leilighed til at lægge den sidste Haand paa de til Slottet næsten fuldendede Medaillons hvilke jeg saasnart som mueligt skal besørge afsendt til Livorno, for at indsendes til den ærede Commissions

ærbødigst

General Comment

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.
Thorvaldsen underrettede C.F. Hansen samme dag i brevudkast af 25.5.1817 om, at han var blevet nødt til at udskyde sin afrejse til Danmark.

Archival Reference
m28A II, nr. 4
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Lauritz Kruse
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 310-311.
Other references

  • Omtalt hos Bjarne Jørnes: Billedhuggeren. Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, p. 84.

Subjects
Commission for Christiansborg · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Amanuenses · Requests to Come to Denmark (until 1819) · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
John Russell
Works
Last updated 06.09.2016 Print