The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4127 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Den høie Commission for / Christiansborg-Slots Opbygning.
Ingen udskrift:

Abstract

Third and final draft letter dated 4.2.1827.

See Original [Translation]

Den høie Commissions meget ærede Skrivelse af 22 Nov. f. A. har jeg med Fornøielse modtaget, og jeg seer deraf, at det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst til Foraaret at udsende en Fregat for i Livorno at afhente de af mig fuldendte, og for Christiansborgs Slot og for Frue Kirke bestemte Arbeider.
Jeg skal benytte denne skiønne leilighed saa godt som muligt; De færdige Arbeider, der fra Rom kunne afsendes ere følgende: Til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor, bestemte til Trongemakket, Deres Kongelige Høiheder Prinds Christians; og hans Gemalindes Buster, ligeledes i Marmor; til Frue Kirke Christus og de tolv Apostler i Gibs. Endelig medfølger en Døbefond af Marmor for en Kirke i Island, hvilken jeg maa bede om Tilladelse at maatte afsende med denne Leilighed. Disse benævnte Arbeider kunne være indpakkede, og færdige til Afsendelse herfra Rom om to Maaneder.
Jeg forbliver med sand Høiagtelse den høie Commissions

underdanigste Tiener

[tilføjet med Thorvaldsens hånd:] Ven og Tiener
Ven og T.
General Comment

This is the third draft of the letter dated 4.2.1827, see the comments there. There are no significant differences between this draft and the finished letter, and therefore this must be assumed to be the last of the three drafts that exist of this letter.

Archival Reference
m28, nr. 121
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Iceland
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6.
Works
Last updated 11.11.2016 Print