The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4135 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Senest 12.2.1827 [+]

Dating based on

Udkast til brev af 12.2.1827.

Kirkebygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til com / commissionen for Frue Kirkes / Gjenopbyggelse
Kiøbenhavn

Abstract

Draft of the letter dated 12.2.1827.

See Original [Translation]

som [x]kk[x]

Med sand Glæde modtog jeg Den Høie Commissions meget ærede Skrivelse

Efter at have haft den ære at modtage Brev fra den Høie Commission for Christiansborg Slot Gjenopbyggelse, tilligemed et fra H K H Prins Christian, og Hr Conferenzraad Hansen, modtog jeg ogsaa med sand Glæde Commissionens Deres meget smigrende Skrivelse af 28 Novb f.A. De to første Breve har jeg haft den ære at besvare faarige Post, som herfra er afgaaet, og nu tager jeg mig den Frihed med disse faa Linier, at takke Commisionen for Deres venskabelige erindring og gode mening over mine Arbeider som skal tiene til Prydelse for Frue Kirke og jeg ønsker kund at disse arbeider kunde maate være værdig til at staa i den skiønne Bygning, jeg skriver ogsaa til Hr Conferenzraad Hansen angaande de ovrige Arbeider til Frue Kirke, for at hvide denne fortræffelige Konstners Menning, føren jeg begynder Derpaa
De af mine Arbeider som nu ere færdige og kan gaa afsendes herfra om to Maaneder til Livorno, er Christus og tolv Apostler i Gibs, de tvende Cariatider i Marmor for Trongemakket paa Christansborg Slot, Deres KoH Prins Christian og hans Gemalindes Buster i marmor, en Døbefong ligele[des] i Marmor og som jeg give til en Kirke paa Island.
Jeg skal besørge Indpakning og Forsendelse til Livorno paa det bedste, hvad omkostninger angaar, det kan jeg ikke bestemme. Commissionen kan give ordre til vor Cunsul Hr Rider Chiaveri at udbetale det, hvad for mit Arbeide er Udlæg 200 Scudi for enver Apostel, og 300 Scudi for Christus, naar jeg faar disse mine udlagte Penge saa er jeg fuldkommen tilfrees og øns[ke] kuns at kunde bidrage noget til siir for mit kære Fæddreneland, og forbliver i den Tankke med dybeste Høiagtelse, Commissionens

underdanigste Tiener

General Comment

Draft of the letter dated 12.2.1827, which is fully annotated.
The growing number of errors in the draft may indicate that Thorvaldsen has copied from an original written by an amanuensis and occasionally added his own ideas and mistakes to the text. This reverse procedure might suggest that some correspondents were entitled to letters written in Thorvaldsen’s own hand in order to emphasize his seriousness and goodwill.
See the related articles Thorvaldsen’s Letter Writing Process and Thorvaldsen’s Spoken and Written Language.

Archival Reference
m28, nr. 120
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 303.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Iceland · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · C.F. Hansen
Works
Last updated 23.11.2016 Print