The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4130 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

7.2.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af et andet senere udkast til samme brev.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

One of three draft letters, in Thorvaldsen’s own hand, of a fourth draft letter dated 7.2.1827 written by a copyist.

See Original [Translation]

Tak gode Hr Conferenzraad for Der[e]s venskabelige Skrivelse af 24 Novembre f a som jeg har modtaget med stor fornøelse, da jeg deraf seer De lever frisk og vel som altiid vil glæde mig at høre
At det har behaget H.M. at sende til for Aaret en Fregat til Livorno for der at inskibe de af mig forfærdigede Arbeider, skal jeg med fornøelse benytte saa godt som mulig. Til Frue Kirkes bestemte Figure ere færdige til afsendelse herfra nemlig Christus og de 12 Apostler hvoraf jeg har to Afstøbninge saa det ene bliver her for dersom telfælde der skulde skee nogen ulykke paa Rejsen at de derfor ikke ere tabte. Jeg har Til Frontespidsen har jeg ogsaa Figurene færdige, forestillende Iohannes som præger i Ørkken, disse 4 var min Mening, at skulde burdes Støbes i Bronze først fordi da det er den eenest Materie som kan udholde at staae i fri luft i vor Clima for det at at andre og som i Bronz kan støbes saa tyndt og ved stenger fra Rykken af Figurene ind Befestiges i Muren saa de næsten kunde bære sig selv uden [at] give nogen tønke [tyngde] paa Gesimssen: og giøres for en Pris af 2000 Frank hver Figur, som nesten vilde koste lige saa meget af brendt Leer, det er hvad mann har forvexlet med Apostlerne som aldri har været min Mening at skulde giøres af Bronz Metal
De frire Evangelisster i Portalet, for ikke at repetere Iohanes og Matæus som tillige ere Apostler ti mener jeg det var bedre at giøre to Sibiller og to Proffeder som forud har spaade Christus ankommelse. De er saa God at lade mig vide Deres mening deraaver for [før] jeg begynder derpaa. Til Christiansborg Slot er ikke andet færdig i marmor til at gaae herfra en som de tvende Cariatider til Thorn Gemakket, Frisen og de øvrige arbejder arbeides i marmor med alle Krefter
Det er for mig en usigele Glæde at smigrende dersom mine arbeider kunde paa nogen maade bidrage til Siir for Deres Skiøne og smagfulde Bygninger
Jeg beder at helse Deres Elskværdige Famiglie og bland vores felles venner alle som De seer fra Deres Ganske hengivne Ven

[i margen:]
Jeg beder at hilse Pe vor fel ikke at forsømme denne gode Leilighed at sende mig de to Bassorilievi som jeg forfærdig sest [sidst] i mit ophol i Kiøbenhanv[.] Hvor felles Ven Hr P. Malling som helses

[på næste side:]
PS jeg beder om de to[,] med denne skione Leilighed[,] med Freg[at]en bede ikke at forsomme denne skone leilighed at sende meg De to Bassorilievi som jeg forfærdig[ede] stist jeg var i Kiøbenhavn, og en Kasse med Bøger som blev staaende i mine værelser paa Charlo Ko[n]st Academiet. Vor felles Ven Hr. P. Malling vel nok være saa god at besorge det inskebbet paa Fregaten[.] Lev vel Lykke[lig] og Vel
P.S. naar Fregaten gaaer fra Kiøbenhavn, beder jeg ikke at forsømme denne Skiønne Lelighed at skibbe mig de to Bassorilievi som jeg forfærdiget sist da jeg var der, og en Kasse med Bøger som blev staaende paa i mine Værelser paa Chialottenborg. Vor felles Ven Hr P Malling vel nok være saa god at besørge dem det inskebbet

General Comment

There exist three more drafts of the same draft letter: One is written and corrected by a copyist, and therefore it probably represents a later stage in the writing process; the other is even more sketchy than the present draft, while a third contains only the beginning of the letter. Both probably represent an earlier stage in the writing of the letter.
See the related articles Thorvaldsen’s Letter Writing Process and Thorvaldsen’s Spoken and Written Language.

See also the related article Transportation of Thorvaldsen’s Artworks to Copenhagen 1828 for a detailed list of the works which were included in the shipment and other facts concerning the transportation.

Archival Reference
m28, nr. 101
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Bronze Casting · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Reliefs, Classical Mythology · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Christianity · Thorvaldsen's Book Collection · Thorvaldsen's Humour · Thorvaldsen's Cooperation with Architects · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Conceptualization
Persons
Frederik 6. · Peder Malling
Works
Last updated 21.11.2016 Print