The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.2.1827

Ordet befæstiges er føjet til i margin og er derfor anbragt efter ordet ind, men skulle egentlig have være indsat før, så sætningen ville have lydt: …ved stenger fra Rykken af Figurene Befestiges ind i Muren….

Last updated 28.01.2010