The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9416 of 10246
Sender Date Recipient
Peter Thestrup [+]

Sender’s Location

Stavreby

Information on sender

Rødt laksegl med initialerne “PMOGT”.

19.11.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Udskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand / til[?] Nysoe.
Tilskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr Conferentsraad Thorvaldsen! / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand!

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Deres Høivelbaarenhed!

Skjøndt jeg ikke har den Ære at være nøiere kjendt af Dem, ville De dog tillade mig herved at bringe Dem mit Hjertes Ønske for Deres Fremtids Dage. – Gud bevare Dem endnu i mange Aar og lade Dem med usvækket Aands og Legems Kraft længe fortsætte Deres skjønne og hæderlige Virksomhed og stedse nyde i Medborgeres uhyklede Agtelse og Kjerlighed Lønnen for Deres ædle Stræben. –
Da mine kirkelige Forretninger hindre mig i personlig at kunne bringe Deres Høivelbaarenhed min Lykønskning: tilgive De at jeg sender disse Linier og anbefalende mig til Deres høie Bevaagenhed: tegner jeg mig

med største Høiagtelse

Stavrebye 19.´Novbr 1843. Deres underdanige
Thestrup
Archival Reference
m25 1843, nr. 51
Subjects
Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Last updated 10.05.2011 Print