No. 9480 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peter Thestrup [+]

Afsendersted

Stavreby

Afsenderinfo

Rødt laksegl med initialerne “PMOGT”.

19.11.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand / til[?] Nysoe.
Tilskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr Conferentsraad Thorvaldsen! / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand!

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Deres Høivelbaarenhed!

Skjøndt jeg ikke har den Ære at være nøiere kjendt af Dem, ville De dog tillade mig herved at bringe Dem mit Hjertes Ønske for Deres Fremtids Dage. – Gud bevare Dem endnu i mange Aar og lade Dem med usvækket Aands og Legems Kraft længe fortsætte Deres skjønne og hæderlige Virksomhed og stedse nyde i Medborgeres uhyklede Agtelse og Kjerlighed Lønnen for Deres ædle Stræben. –
Da mine kirkelige Forretninger hindre mig i personlig at kunne bringe Deres Høivelbaarenhed min Lykønskning: tilgive De at jeg sender disse Linier og anbefalende mig til Deres høie Bevaagenhed: tegner jeg mig

med største Høiagtelse

Stavrebye 19.´Novbr 1843. Deres underdanige
Thestrup
Arkivplacering
m25 1843, nr. 51
Emneord
Thorvaldsens fødselsdag 19.11.
Sidst opdateret 10.05.2011 Print