The Thorvaldsens Museum Archives

Back to T

Peter Thestrup

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thestrup var præst i Jungshoved sogn i Præstø. I brev af 19.11.1843 sendte Thestrup sin lykønskning til Thorvaldsen på hans fødselsdag, som blev fejret på Nysø.

Last updated 23.05.2014

Peter Thestrup

Peter Mathias Ottonius Gesmel Thestrup 1814-1856 Danish Priest
To Thorvaldsen1 Doc.