No. 9479 of 10318
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Nysø

19.11.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af H.C. Andersen, op. cit., p. 264.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Abstract

Song for Thorvaldsen’s last birthday.

En lille Sang, — o hør dog den!
Thi nu er vi saa glade!
Det ere vi for Thorvaldsen,
Og saa for — Chokolade.
Hæver nu Stemmen,
At han kan fornem’en!
Som paa Svanevinge
Den klinge!

Alverden sang om hans Genie,
Det har han hørt saa ofte,
Thi vi vil gjøre Narreri,
Men i anstændig Kofte!
Klinke med Koppen,
Synge os rød i Toppen,
Dersom det kan more
Den Store!

Før Visen bliver altfor mat
Vi standse vil vor Lire,
Gid Skjæbnen aldrig slaae en Klat
Paa Thorvaldsens Papire!
Dandse og trampe,
Saa vi alle dampe,
Thorvaldsen skal leve
Den Giæve!

General Comment

Denne sang blev improviseret af Andersen 19.11.1843Nysø ved Præstø i anledning af Thorvaldsens fødselsdag.


I sine erindringer, Mit Livs Eventyr skriver forfatteren om fødselsdagen:

Hans sidste Fødselsdag blev feiret ude paa Nysø [...] jeg havde skrevet en Sang til Bordet, men foruden denne endnu improviseret en anden; alt i den tidligste Morgenstund lod Baronessen mig kalde, sagde, at Thorvaldsen endnu ikke var oppe, og at det vist kunde være ham morsomt, om vi med Gongon, Ildklemme, Flasker, Gafler og Knive bragte ham en Morgen-Musik, men at der hørte en Vise til, det var det samme, hvordan den var, kun lystig; og som sagt, jeg maattte bogsatvelig improvisere ned paa Papieret, fra hvis vaade Skrift jeg sang Solo og alle de Andre i Chor til det støiende Accompagnement under melodien: “Hvad siger Hr. Baronen vel”. [Herefter citeres ovenstående sangtekst] Og vi trampede, slog med Ildklemmen og gned Korketollen opad Flasken. Thorvaldsen, i Slobrok, Tøfler og Underbuxer, kom frem, svingende sin raphaelske Hue, dandsede rundt i Stuen og sang med Omqvædet:
Dandse og trampe,
Saa vi Alle dampe!
Liv og Humor var der i den kraftige Gamle.

Andersen skriver, at digtet blev sunget på melodien til Hvad siger Hr. Baronen vel. Hermed hentyder han til en drikkevise fra J.L. Heibergs vaudeville Kong Salomon og Jørgen Hattemager, op. cit. Visen kaldes her Ja ved en Bolle Punsch man kan, hvor første linje i andet vers lyder: “Hvad mener Herr Baronen vel”, som Andersen tydeligvis huskede bedst. I Heibergs stykke oplyses det, at sangen går på en traditionel, kirkelig melodi, Ecce quam bonum (Se, hvor godt og lifligt er det), der sætter Biblens Salme 133 på musik. Syng evt. sangen på melodien, der kan høres her.

Sangen blev først trykt i H.C. Andersens Mit Livs Eventyr, 1855 (ovenstående gengivelse følger 1951-udgaven, bind 1, side 264-265).

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • J.L. Heiberg: Kong Salomon og Jørgen Hattemager, København 1825, p. 74-78.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 229 (gengiver sangen med små variationer fra ovenstående og omtaler fødselsdagen).
  • Erling Jan Sørensen: Hjemmeside, rummer indspilninger af sange fra danske vaudeviller og syngespil, bl.a. melodien, som Andersen brugte til denne sang.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Nysø · Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Last updated 15.03.2017 Print