Back to H

J.L. Heiberg

Denne biografi er under udarbejdelse.

Portrættet til højre er udført ca. 1839 af Em. Bærentzen og findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Heiberg ligger begravet på Holmens Kirkegård i København ved siden af sin hustru Johanne Luise Heiberg.

Gravmæle, J.L. Heiberg, Holmens Kirkegård, foto 2020
Heibergs gravsten, Holmens Kirkegård

Last updated 28.08.2020

Em. Bærentzen: Johan Ludvig Heiberg, Ca. 1839

J.L. Heiberg

Johan Ludvig Heiberg 1791-1860 Danish Author
To Thorvaldsen4 Doc.

To and from others11 Doc.
Mentioned in23 Doc.