The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9199 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Rosenberg [+]

Sender’s Location

Skanderborg

29.12.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskr.: Høivelbaarne / Herr Conferenzraad, Professor Thorvaldsen / Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. / Directeur for Konstacademierne St: Lucca i Rom / og i Kjøbenhavn.
Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen. / Storkors af Dannebrogen og Danne-/brogsmand. Directeur for Konst-/Academiet i / Kjøbenhavn. / betalt.

Abstract

Rosenberg sends 1,000 rix-dollars to Thorvaldsen, which he asks him to pass on to Holbech in Rome. This money is to be used to buy marble for the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle.

See Original

Høivelbaarne Herr Conferenzraad Thorvaldsen!

De 1000 Rbdlr:, som jeg i min Skrivelse af 27de hujus paa Committeens Vegne, har tilladt mig at bede Dem om bevaagenst at foranstalte Herr Holbek anviiste i Rom, har ieg herhosføiet den Ære at oversende.
Deres Høivelbaarenhed tillade mig fremdeles at tegne mig Deres med særdeles Høiagtelse

Skanderborg den 29de December 1842. ærbødige
G Rosenberg
Archival Reference
m24 1842, nr. 59
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark
Persons
Frederik 6.-kommissionen · C.F. Holbech
Last updated 26.11.2018 Print