The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9199 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Rosenberg [+]

Sender’s Location

Skanderborg

29.12.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskr.: Høivelbaarne / Herr Conferenzraad, Professor Thorvaldsen / Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. / Directeur for Konstacademierne St: Lucca i Rom / og i Kjøbenhavn.
Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen. / Storkors af Dannebrogen og Danne-/brogsmand. Directeur for Konst-/Academiet i / Kjøbenhavn. / betalt.

Abstract

Rosenberg sender 1000 rigsdaler til Thorvaldsen, som han beder om må gå videre til Holbech i Rom. Disse penge skal bruges til marmorindkøb til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

See Original

Høivelbaarne Herr Conferenzraad Thorvaldsen!

De 1000 Rbdlr:, som jeg i min Skrivelse af 27de hujus paa Committeens Vegne, har tilladt mig at bede Dem om bevaagenst at foranstalte Herr Holbek anviiste i Rom, har ieg herhosføiet den Ære at oversende.
Deres Høivelbaarenhed tillade mig fremdeles at tegne mig Deres med særdeles Høiagtelse

Skanderborg den 29de December 1842. ærbødige
G Rosenberg
Archival Reference
m24 1842, nr. 59
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark
Persons
Frederik 6.-kommissionen · C.F. Holbech
Last updated 26.11.2018 Print