The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9200 of 10246
Sender Date Recipient
Louise Augusta Nachtigall [+]

Sender’s Location

København

30.12.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Hans / Høivelbaarenhed Hr Conferentsraad / A Thorvaldsen Ridder af flere Ordenere

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ærbødigst.!

Deres Høivelborrenhed, Bedes tilgive mig min her ved tagen ærbødige Frihed, idet jeg fordrigster mig til at lade Faarevise, Deres Høivelbaarenhed et af mig Brodeeretstykke til en Divanspude, da jeg Ene med Haandarbejde maasøge at erhverve alt fornødent for mig og 3 Børn, saa har jeg Forførste gang Prøvet ved Bortspeelling i Lotteriet, om mulig at erhverve mig en liden fortjeneste, som kunde bidrage til min Arbejdsvirksomhed, fleer af Stadens ædle Gode som modtager af mit Paparbeyde har ogsaa skjienket dette. Gunstig Opmærksomhed, ogsaa Deres Høivelbaarenhed har Godhedsfuld modtaget en Calænder af mig og der ved fremmet min Virksomhed, hvorfor jeg nedlægger min inderligste og ærbødigste Tak, og nærer det Trøstende Haab, at Deres Høivelbaarenheds ædle Godhed Behager Gunstig for mig, og Godhedsfuld, kun at Vælge et Nummer,

ærbødigste
Louise Nachtigall En[ke]
efter Sproglærer Nachtigall

Kjøbenhavn d 30/12 42.

Archival Reference
m24 1842, nr. 60
Subjects
Lottery Games · Charity from Thorvaldsen Requested
Last updated 03.02.2016 Print