Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9200 af 10246
Afsender Dato Modtager
Louise Augusta Nachtigall [+]

Afsendersted

København

30.12.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hans / Høivelbaarenhed Hr Conferentsraad / A Thorvaldsen Ridder af flere Ordenere

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ærbødigst.!

Deres Høivelborrenhed, Bedes tilgive mig min her ved tagen ærbødige Frihed, idet jeg fordrigster mig til at lade Faarevise, Deres Høivelbaarenhed et af mig Brodeeretstykke til en Divanspude, da jeg Ene med Haandarbejde maasøge at erhverve alt fornødent for mig og 3 Børn, saa har jeg Forførste gang Prøvet ved Bortspeelling i Lotteriet, om mulig at erhverve mig en liden fortjeneste, som kunde bidrage til min Arbejdsvirksomhed, fleer af Stadens ædle Gode som modtager af mit Paparbeyde har ogsaa skjienket dette. Gunstig Opmærksomhed, ogsaa Deres Høivelbaarenhed har Godhedsfuld modtaget en Calænder af mig og der ved fremmet min Virksomhed, hvorfor jeg nedlægger min inderligste og ærbødigste Tak, og nærer det Trøstende Haab, at Deres Høivelbaarenheds ædle Godhed Behager Gunstig for mig, og Godhedsfuld, kun at Vælge et Nummer,

ærbødigste
Louise Nachtigall En[ke]
efter Sproglærer Nachtigall

Kjøbenhavn d 30/12 42.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 60
Emneord
Lotterispil · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 03.02.2016 Print