30.12.1842

Sender

Louise Augusta Nachtigall

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Hans / Høivelbaarenhed Hr Conferentsraad / A Thorvaldsen Ridder af flere Ordenere

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Ærbødigst.!

Deres Høivelborrenhed, Bedes tilgive mig min her ved tagen ærbødige Frihed, idet jeg fordrigster mig til at lade Faarevise, Deres Høivelbaarenhed et af mig Brodeeretstykke til en Divanspude, da jeg Ene med Haandarbejde maasøge at erhverve alt fornødent for mig og 3 Børn, saa har jeg Forførste gang Prøvet ved Bortspeelling i Lotteriet, om mulig at erhverve mig en liden fortjeneste, som kunde bidrage til min Arbejdsvirksomhed, fleer af Stadens ædle Gode som modtager af mit Paparbeyde har ogsaa skjienket dette. Gunstig Opmærksomhed, ogsaa Deres Høivelbaarenhed har Godhedsfuld modtaget en Calænder af mig og der ved fremmet min Virksomhed, hvorfor jeg nedlægger min inderligste og ærbødigste Tak, og nærer det Trøstende Haab, at Deres Høivelbaarenheds ædle Godhed Behager Gunstig for mig, og Godhedsfuld, kun at Vælge et Nummer,

ærbødigste
Louise Nachtigall En[ke]
efter Sproglærer Nachtigall

Kjøbenhavn d 30/12 42.

Archival Reference

m24 1842, nr. 60

Subjects

Last updated 03.02.2016