The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6704 of 10246
Sender Date Recipient
Karl August Nicander [+]

Sender’s Location

Stockholm

12.5.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S. H. T. / Herr Etats. Rådet, Commendeuren och Ridderen / Albert Thorwaldsen, / Rom.
Tilskrift: Till Albert Thorwaldsen i Rom.

Abstract

Nicander recommends Sällström to Thorvaldsen and reminds him that he has promised him a work.

See Original

Stockholm, den 12. Maji 1835.

S.H.T.

Sex år äro förflutna, sedan jag lemnade det sköna Italien, och likväl synes det mig som jag var der i går. Minnet föryngras med hvarje dag, och en gestalt framträder skön och härlig i dess rika galeri, just i detta ögonblick. Det är Albert Thorwaldsen.

En af mina Vänner, Herr P. Sällström reser till Italien, och jag har lemnat honom dessa rader. Han är en utmärkt Sångare, och skall finna sig särdeles smickrad, om Herr Etats-Rådet behagar tillåta honom bese dess Ateliers, och täcktes någon gång hedra honom med sitt personliga umgänge.

Då jag skildes från Rom, erhöll jag ett löfte om en liten Modell, componerad och utförd af Thorwaldsens egen hand. Skulle en för mig lycklig stjerna brinna, medan Sällström är qvar i Rom, så är jag viss, att han med nöje låter inpacka den i en låda och hemför den till mig.

Med varmaste tacksamhet för all mig bevisad godhet och vänskap, under mitt vistande i Rom, har jag äran vara

Herr Etats Rådets

uppriktige och vördnadsfulle vän
Karl Aug. Nicander.

Archival Reference
m20 1835, nr. 41
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Gifts from Thorvaldsen, Artworks
Persons
Peter Mikael Sällström
Last updated 10.10.2018 Print