The Thorvaldsens Museum Archives

Back to N

Karl August Nicander

Denne biografi er under udarbejdelse.

Nicander rejste til Italien i 1827-29, ankom til Rom 20.11.1827 og forlod byen igen 17.3.1829, jf. Nicander 1862-63, op. cit., p. 61 og p. 312.
Han lærte under sit ophold i Rom Thorvaldsen godt at kende, selvom vidnesbyrdene om deres bekendtskab ikke er talrige.

Det litterære udkomme af hans Italiensophold var to bøger:
Hesperider, 1835, der rummer sonetter, breve og kortere tekster om Rom og Italien. Foruden to digte tilegnet Thorvaldsen – Nyårsnatten 1828 og Till Albert Thorvaldsen – er billedhuggeren kun sporadisk omtalt i Hesperider.
Nicanders anden udgivelse om sin rejse var Minnen från Södern, op. cit., hvis italienske del blev udgivet første gang i 1839 umiddelbart efter hans død, anden gang 1862-63. Minnen från Södern er en beskrivelse i dagbogsform af oplevelserne undervejs, navnlig fra Rom. Heri er Thorvaldsen kun omtalt en passant nogle få gange, men Nicander nævner billedhuggeren på en så henkastet og tilfældig måde, at det i bund og grund tyder på, at de sås ofte. Nicander deltog bl.a. i nytårsfesten i Thorvaldsens lejlighed 31.12.1828.

Også Nicanders digt Till Albert Thorvaldsen peger på, at de har haft et nært venskab. Her beskriver digteren sin afsked med Rom og Thorvaldsen som en øm, romantisk scene ved Pantheon i månelys: Billedhuggeren opfordrer digterjeget til at blive i Rom og prøver forgæves at holde på ham: ”’Res icke bort! Blif här!’ – Min hand du tog: / Den trycktes, innerligt med din förbunden.”

Nicander blev uddannet på universitetet i Uppsala og disputerede med en afhandling om æstetik. Hans akademiske interesse gik dog hånd i hånd med “Nicanders egen, naiva, nästan barnsliga personlighet…” – som hans ven, den svenske præst Gustaf Henrik Mellin (1803-1876) beskrev ham i forordet til den posthumt udgivne anden del af Minnen från Södern. Både Nicanders tilbøjelighed for romantisk-filosofisk æstetik og hans “naivitet” matchede utivivlsomt de tilsvarende egenskaber hos Thorvaldsen.

Portrættet til højre er et udsnit af Olof Johan Södermarks maleri. Det blev udført i Rom i december 1827, jf. Nicander 1862-63, op. cit., p. 290. Det befinder sig i dag på Nationalmuseum i Stockholm.

References

  • Karl August Nicander: Minnen från Södern. Efter en resa i Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien, 2 vol., Örebro 1862-63 (udkom første gang 1831-39).
  • Gösta Lundström: ‘Karl August Nicander’, in: Svenskt biografiskt lexikon, band 26, 1987-1989, p. 585.

Last updated 14.02.2020

Olof Johan Södermark: Karl August Nicander, detalje

Karl August Nicander

1799-1839 Swedish Author, draftsman
To Thorvaldsen3 Doc.

To and from others2 Doc.
Mentioned in1 Doc.