The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6642 of 10246
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med dækpapir, hvor et aftryk af et portræt i profil træder igennem.

6.2.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S: T: / Til / Hr Etatsraad A: Thorvaldsen / a Roma.

Abstract

Elisa Paulsen’s dowry has been arranged through Jonas Collin. Among Thorvaldsen’s artworks transported to Copenhagen, not a single one in marble has been damaged. The Alexander Frieze has been placed in three rooms at Christiansborg Palace, awaiting Thorvaldsen’s arrival, as does the figure of Christ, cf. A82, which is still in its crate in the Church of Our Lady. Minor damage has been done to the terracotta group for the pediment of the Church of Our Lady: John the Baptist, cf. A59, has broken his neck, but that can easily be repaired; regarding Father with his Son, cf. A61, and Hunter, cf. A67, their legs have been crushed, and Freund recommends that completely new lower parts be executed in terracotta in Rome and sent to Copenhagen as soon as possible. The remaining works have been taken to Thorvaldsen’s newly equipped workshops at Charlottenborg, where they can be seen by the public. G.F. Hetsch has won the competition for a sculpture gallery on the site of the Marble Church. Here it will be possible to preserve Thorvaldsen’s art for “eternity”.

See Original [Translation]

Kjøbenhavn 6.t Febr 1835

Gode Thorvaldsen!

Deres Skrivelse af 7 Aug[u]st f.a. har jeg modtagen. Da Deres Pengeanligede ere bragt ved Collins Godhed i Orden, saa vil jeg ikke berøre samme vider. Hvad Deres hidsendte Arbeider angaar saa ere samme ikke alle got ankommen men og got conserveret, jeg siger got, Thi, der er die Statuer i Terakotta og Hesten undtagne, saa er ikke en Eneste Marmor ikke en Eneste Gibsafstøbning bleven beskadigt.

Deres Friis[e] er udpakket og staar paa Christiansborg Slott i 3de ved siden af hina[n]den lig[g]e[n]d[e] Værelser[.] Den venter paa Dem for at kunde antage sin Plads samme sted. Deres Christus Figur staar indpakket enu i Fruekirke, og venter ligeledes paa Dem for at kunde indtage sin Plads vor Die ønsker Det. Den knælende Engel der var bragt til Fruekirke er efter Deres Ønske bragt til Charlottenborg til Deres Atilgerne til Die andre Marmorarbeider.

Deres Terakotta Figure til Frongtongen har jeg med største omhu udpakket og sat i Omgangen bagved Alteret i Fruekirke. Af disse Figure ere den store Gruppe den gl Mand og den Muse der knuer sig til ham saa og Jægeren meget beskadigt. Omskjønt dog jeg havede udpakket samme saa helt og holden paa di knuste ben maate jeg dog tage Staklerne fra hinande for at henlæges. Det vil være best, at lade udføre i Tærakotta det underste Stükke af den nævt Grupe og af Jægeren ligeledes det underste Stükke i Rom og sende samme ved Leilighed til Foraaret[.] Johannes Figuren er Halsen brokken men ikke vider knust saa den kan forenes igen uden vider for resten alt anden conserveret. –

Pa Charlottenborg ere GibsFigurene henhøre[n]de til Frongtg, Figuren af Carlotte Amalia og Deres smaa Basrileves udpakke og opstillet for Publikumet i Deres dertil indrettede Atilgeerne ligeledes. Mars, Merkur[,] den knæle[n]de Engel[,] Døbefong, 3 Ganimeder 2.d staae[n]de og den ene der giver Ørnen at drikke[,] die 4 Ru[n]de Basriljew[,] Marmorbysterne[,] Natten ec c: alt opstillet i Deres Atiljerse. Die øvrige Marmorarbeider som Basriljevs til Fruekirke[,] den anden Gruppe af Ganimed staar indpakkett inu sammested. ligeledes Kaaber men Malerier hos Lund Plassert i Deres Værelserne – Hesten har jeg udpakke og med Omhu henlagt i Deres Atiljere og som got kan samles da kun et støkke af Hestens Halle er knust –

Det er alt hvad jeg kan sige om Deres Arbeider – Undskul hvis jeg ikke alt har udrettet efter Deres Ønske og forventning, paa en god Vilje har det i Sandhed ikke mangle.

Kunstforeninge har i Forrigaaer given til Opgave at benytte Marmorkirkens Ruiner til et Museum for Bilhugerarbeider og især med Hensyn til Deres Arbeider. Prisen var 200 Sp og Hetsch har vunden Summen og til manges Glæde for Publikum med det Ønske at samme maatte kunde udføres til dette Brug for Deres herlige Verkers opebevaring for Evigheden – Deres nærværelse vilde vist ikke liden bidrage til at fremme Sagen – Til slutning af Disse Linjer følger die beste Ønsker for Deres Vel. hvad mig selv angaar da er jeg vel og anvender die her Miller Forhold og Naturen har ladet være mig eier af, til Kunstens og Kunstneres Fremme.

Lev Vel – Deres hengivne H Freund.

Archival Reference
m20 1835, nr. 4
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsens Museum on the site of the Marble Church, proposal for · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Works, Executed in Terracotta · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Jonas Collin · G.F. Hetsch · Kunstakademiet, København · Kunstforeningen af 1825 · J.L. Lund · Elisa Paulsen
Works
Last updated 12.06.2020 Print