The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4807 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

21.5.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S: T: / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder etc etc / i / Rom.

Abstract

Adam Oehlenschläger recommends the composer J.F. Frøhlich to Thorvaldsen. He is pleased that the Church of Our Lady in Copenhagen with Thorvaldsen’s statues is to be re-consecrated at Whitsun. Oehlenschläger has met H.E. Freund, who is working on a statue of the god Thor of Norse mythology. Oehlenschläger has written several works since Thorvaldsen and he last met.

See Original

Kiøbenhavn d: 21 Mai 1829.

Kiæreste Thorwaldsen!

Syngemester Fröhlich har bedet mig om at anbefale ham til dig, med et Par Linier. Det er en ung Mand med meget Talent og store musicalske Kundskaber. Jeg behøver ikke at sige mere, for at sætte den patriotiske Iver i Bevægelse, med hvilken du altid saa broderlig og faderlig tager dig af dine Landsmænd.
Tak, for de mange skiønne Timer du har glædet mig i det gamle Rom og det kiære Kiøbenhavn; du vort Fædrelands Stolthed! Tak for Christus og de herlige Apostle : Nu til Pindse skal Kirken indvies.
Freund er her, og det har fornøiet mig at giøre denne vakkre Kunstners Bekiendtskab. Han vil nu udarbeide os en Thor.
Vi haabe alle, at du besøger os engang igien i Kiøbenhavn. Jeg har skrevet en stor Roman, et Heltedigt et Par Tragødier og Syngespil, siden vi saaes.
Hauch hilser dig kiærligst, og min hele Familie, som Gud skee lov lever vel; undtagen min gamle Fader som døde i sit 79 Aar.

Gud være med dig! Din Ven
A. Oehlenschläger

Archival Reference
m14 1829, nr. 72
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Sculptures by Other Artists · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Hermann Ernst Freund · J.F. Frøhlich · Carsten Hauch
Works
Last updated 26.03.2020 Print