21.5.1829

Sender

Adam Oehlenschläger

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S: T:I / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder etc etc / i / Rom.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Adam Oehlenschläger recommends the composer J.F. Frøhlich to Thorvaldsen. He is pleased that the Church of Our Lady in Copenhagen with Thorvaldsen’s statues is to be re-consecrated at Whitsun. Oehlenschläger has met H.E. Freund, who is working on a statue of the god Thor of Norse mythology. Oehlenschläger has written several works since Thorvaldsen and he last met.

Document

Kiøbenhavn d: 21 Mai 1829.

Kiæreste Thorwaldsen!

Syngemester FröhlichII har bedet mig om at anbefale ham til dig, med et Par Linier. Det er en ung Mand med meget Talent og store musicalske Kundskaber. Jeg behøver ikke at sige mere, for at sætte den patriotiske Iver i Bevægelse, med hvilken du altid saa broderlig og faderlig tager dig af dine Landsmænd.
Tak, for de mange skiønne Timer du har glædet mig i det gamle Rom og det kiære Kiøbenhavn; du vort Fædrelands Stolthed! Tak for ChristusIII og de herlige ApostleIV : Nu til PindseV skal Kirken indvies.
FreundVI er her, og det har fornøiet mig at giøre denne vakkre Kunstners Bekiendtskab. Han vil nu udarbeide os en ThorVII.
Vi haabe alle, at du besøger os engang igien i Kiøbenhavn. Jeg har skrevet en stor Roman, et Heltedigt et Par Tragødier og Syngespil, siden vi saaes.
HauchVIII hilser dig kiærligst, og min hele FamilieIX, som Gud skee lov lever vel; undtagen min gamle FaderX som døde i sit 79 Aar.

Gud være med dig! Din Ven
A. Oehlenschläger

Archival Reference

m14 1829, nr. 72

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105

Commentaries

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Den danske komponist J.F. Frøhlich.

 3. Dvs. Thorvaldsens statue Kristus, jf. A82, og referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 4. Dvs. Thorvaldsens statuer af de tolv apostle til Vor frue Kirke i København:
  Paulus, jf. A103, Peter, jf. A86, Matthæus, jf. A87, Johannes, A89, Philip, jf. A93, Jakob den Ældre, jf. A98, Jakob den Yngre, jf. A91, Andreas, jf. A108, Thomas, jf. A96, Judas Thaddæus, jf. A105, Bartholomæus, jf. A99, og Simon Zelotes, jf. A101.
  Se evt. også referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 5. Se hertil Thorvaldsen-kronologien 7.6.1829.

 6. Dvs. den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 7. H.E. Freund: Thor, siddende, støttet til sin hammer, 1828-1829, marmor, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5224 og KMS6245.

 8. Dvs. den danske forfatter og naturvidenskabsmand Carsten Hauch.

 9. Oehlenschläger var gift med Christiane Oehlenschläger, med hvem han fik fire børn.

 10. Dvs. den tidligere slotsforvalter og organist ved Frederiksberg Kirke Joachim Conrad Oehlenschläger (1748–1827).

Last updated 26.03.2020