The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4806 of 10246
Sender Date Recipient
Christian Horneman [+]

Sender’s Location

København

20.5.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S T Herr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder af fleere Ordener Professor og Director af Academiet St Luca / i / Rom.
Tilskrift: S T Herr Etatzraad og Ridder Thorwaldsen.

Abstract

Hornemann recommends the composer Frølich, who intends to spend a year in Italy. He does not like the exhibition at the Academy of Fine Arts this year, but the antiques hall looks elegant, and he is very pleased that Thorvaldsen’s sculptures have been put on swivel pedestals.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn 20 May 1829

Min hæderlige og kiære Ven

Efter at jeg i disse Dage har tilskreven dem med den Neapolitanske Prinds Palazola, tager jeg mig paa ny den Frihed idet jeg racommanderer dem min særdeles gode Ven Her Syngemester Frölich som agter at opholde sig et Aar i Italien, alle Danske ere jo noksom overbeviiste om med hvilken Godhed og Velvillighed De modtager derres Landsmænd, Gud Velsigne dem derfore siden jeg skrev dem det sidste Brev var jeg nede paa Udstillingen, den var dette Aar kun jammerlig, men derimod er Antik Salen bleven meget for skjønnet og den Inrettning at kunde dreie Statyerne rundt, saa at man seer dem til alle sider og i det fordelagtigste Lys, er en ubeskrivelig Nydelse for den følsomme Konstner saaledes blev Gratiernes Gruppe satte i Bevægelse for mig, det henrev min Siæl men destoværre ikke mere mit Legeme –––––– man wird Alt. ––––––
Kuns ønskede jeg at der i den store Sal isteden for den Bronserede Byste af Frederik den 5te sammes Collosale Statue af vor store Thorwaldsen maatte komme isteden; thi den lile sorte Buste, med sin grønne Piedestal giør en fæl Virkning imod det øvrige. –
Dersom De, med min Ven Hr: Frölich vilde skrive mig et par Ord skulle det Glæde mig usigelig, omendskiøndt jeg tvivler at det vil skee, saa lever jeg i Haabet, og vil nu slutte for ikke alt for længe at kiede Dem med mit Vaas.

Derres hengivne Ven
og Beundrer C: Horneman

Archival Reference
m14 1829, nr. 71
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Emotional reactions to sculptures · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Hall of Antiquities · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
J.F. Frøhlich
Works
Last updated 05.12.2017 Print