Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4838 af 10318
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger [+]

Afsendersted

København

21.5.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S: T: / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder etc etc / i / Rom.

Resumé

Adam Oehlenschläger anbefaler komponisten J.F. Frøhlich til Thorvaldsen. Han glæder sig over, at Vor Frue Kirke med Thorvaldsens statuer skal indvies til Pinse. Oehlenschläger har mødt H.E. Freund, som arbejder på en statue af den nordiske sagngud Thor. Oehlenschläger har produceret flere værker, siden Thorvaldsen og han sidst sås.

Se original

Kiøbenhavn d: 21 Mai 1829.

Kiæreste Thorwaldsen!

Syngemester Fröhlich har bedet mig om at anbefale ham til dig, med et Par Linier. Det er en ung Mand med meget Talent og store musicalske Kundskaber. Jeg behøver ikke at sige mere, for at sætte den patriotiske Iver i Bevægelse, med hvilken du altid saa broderlig og faderlig tager dig af dine Landsmænd.
Tak, for de mange skiønne Timer du har glædet mig i det gamle Rom og det kiære Kiøbenhavn; du vort Fædrelands Stolthed! Tak for Christus og de herlige Apostle : Nu til Pindse skal Kirken indvies.
Freund er her, og det har fornøiet mig at giøre denne vakkre Kunstners Bekiendtskab. Han vil nu udarbeide os en Thor.
Vi haabe alle, at du besøger os engang igien i Kiøbenhavn. Jeg har skrevet en stor Roman, et Heltedigt et Par Tragødier og Syngespil, siden vi saaes.
Hauch hilser dig kiærligst, og min hele Familie, som Gud skee lov lever vel; undtagen min gamle Fader som døde i sit 79 Aar.

Gud være med dig! Din Ven
A. Oehlenschläger

Arkivplacering
m14 1829, nr. 72
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Dus med Thorvaldsen · Skulpturer af andre kunstnere · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Hermann Ernst Freund · J.F. Frøhlich · Carsten Hauch
Værker
Sidst opdateret 26.03.2020 Print