The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1573 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 12.10.1816 [+]

Dating based on

Dato og måned (12.10.) fremgår af regningen, men ikke årstal. Regningen er her dateret til 1816, pga. følgende indicier: Det omtalte murerfirma ledet af Giuseppe Bossi udførte 1816 arbejde for Thorvaldsen, jf. Pietro Bossis regning af 20.1.1816. Den nævnte Castelani optræder kun i værkstedsregnskaberne i månederne oktober-december 1816, de nævnte assistenter optræder f.eks. også i 6.10.1816, og regningen ligger generelt i forlængelse af andre lignende regninger fra 1816.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Workshop accounts for the second week of October 1816.

See Original
Verge av[u]to 2 torna
Monti av[u]to 2 torna
Castelani a[vu]t[o] 2 torna
castelli av[u]t[o] 2 torna
Moglia a[vu]t[o] 2 torna
10
Lorenzo moglia deve
Scarpelino g[i]or[nat].e 3 ½
un pieduci lustrato
G[i]ornata del lustratore
Ore di verge
Spese di carbone e polvere e pernetti
Feraro fochoni e ferri gustati
1:60
1:60
1:60
  :40
1:50
 
3:60
1:92 ½
  :80
  :70
  90
  25
2:73
–––––
17::60 +

12 Ottobre [skrevet med blyant med Thorvaldsens egen hånd]


[på bagsiden er skrevet følgende med samme hånd som regnskabet ovenfor:]

Con

Giuseppe e figli Bossi.
Capi Masti Muratori

General Comment

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Archival Reference
gmII, nr. 1,4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.

Subjects
Accounts 1816-1819 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Raw Materials · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Tools · Thorvaldsen's Workshop Practice · Studios at Piazza Barberini · Workshop Accounts
Persons
Giuseppe Bossi · Pietro Bossi · ? Castelani · Castelli · Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Luigi Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Last updated 06.01.2017 Print