The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1656 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

8.3.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Workshop accounts for the first week of March 1817.

See Original

a di 8 Marso 1817

Vergè av.to 2 torna [tegn for scudi]
Monti av.o 2 torna [tegn for scudi]
Moglia 4 torna [tegn for scudi]
          –––
            8
          –––
Scarpelino [tegn for scudi]
Feraro colimpitura di 5 mazzoli [tegn for scudi]
Scopine 10 [tegn for scudi]
Tavoletta di scalo lichio [tegn for scudi]
Fachino tutta la sitimana [tegn for scudi]
1:60
1:60
2
 
 
 
  :60
1:  
  :20
  :08
  :80
––––
7:88


[På bagsiden ses følgende rest af et brev, muligvis en kvittering, skrevet med anden hånd:]

Eccelle[xxx] [den anden halvdel af papiret mangler]

Nella sera dei 28. Febraro cir[x] [papiret mangler]

glia moglie di Antonio, Scultore [papiret mangler]

General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1817.


På regningens bagside ses halvdelen af et brev, en kvittering eller tilsvarende. Papiret har været revet midt over, så halvdelen er gået tabt.

Archival Reference
gmII, nr. 1,22
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.

Subjects
Accounts 1816-1819 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Tools · Thorvaldsen's Workshop Practice · Studios at Piazza Barberini · Workshop Accounts
Persons
Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Last updated 06.01.2017 Print