8.3.1817

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Værkstedsregnskab for første uge af marts 1817.

Document

a di 8 MarsoI 1817

VergèII av.to 2 torna [tegn for scudi]
MontiIII av.o 2 torna [tegn for scudi]
MogliaIV 4 torna [tegn for scudi]
          –––
            8
          –––
ScarpelinoV [tegn for scudi]
FeraroVI colimpituraVII di 5 mazzoli [tegn for scudi]
ScopineVIII 10 [tegn for scudi]
Tavoletta di scalo lichioIX [tegn for scudi]
FachinoX tutta la sitimanaXI [tegn for scudi]
1:60
1:60
2
 
 
 
  :60
1:  
  :20
  :08
  :80
––––
7:88


[På bagsiden ses følgende rest af et brev, muligvis en kvittering, skrevet med anden hånd:]

Eccelle[xxx] [den anden halvdel af papiret mangler]

Nella sera dei 28. FebraroXII cir[x] [papiret mangler]

glia moglie di Antonio, ScultoreXIII [papiret mangler]

General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1817.


På regningens bagside ses halvdelen af et brev, en kvittering eller tilsvarende. Papiret har været revet midt over, så halvdelen er gået tabt.

Archival Reference

gmII, nr. 1,22

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. Marzo, altså marts. Denne dato fejrede Thorvaldsen hvert år som sin romerske fødselsdag, da han 1797 på denne dag første gang kom til byen. Se evt. referenceartiklen herom.

 2. Dvs. Thorvaldsens assistent, Vergè, muligvis identisk med Lorenzo Vergè.

 3. Dvs. Thorvaldsens assistent Claudio Monti.

 4. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia. Der kan dog muligvis også være tale om billedhuggeren Antonio Moglia, der kendes fra en kvittering fra 15.9.1811, og som omtales i brevet på papirets modsatte side. Mindre sandsynligt er der tale om Luigi Moglia, der var søn af ovennævnte Lorenzo Moglia. Tesan, op. cit. p. 207, hævder, at Luigi Moglia først optræder i regnskaberne fra og med 1819, men dette kan ikke hverken af- eller bekræftes sikkert p.t.

 5. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

 6. Denne Feraro, der muligvis er et efternavn, jf. Feraro, men mere sandsynligt en gammel betegnelse for en smed eller en jernhandler, er ikke identificeret p.t.

 7. Betydningen af dette, formentlig sammensatte, ord kendes p.t. ikke.

 8. Dvs. mindre børster eller koste.

 9. Det vides p.t. ikke, hvad der menes med dette.

 10. Denne drager/arbejdsmand er p.t. ikke identificeret; det vides heller ikke, hvad hans opgave har været.

 11. Dvs. settimana, altså uge.

 12. Det vides p.t. ikke, hvilket år denne datering og denne halve skrivelse skal henregnes til. Antonio Moglia, der formentlig nævnes i det følgende, omtales med sikkerhed første gang 15.9.1811.

 13. Denne Antonio, Scultore er formentlig identisk med billedhuggeren Antonio Moglia, der kendes fra en kvittering fra 15.9.1811. Det vides p.t. ikke, hvad Moglias hustru hed, eller hvad omtalen af hende drejede sig om.

Last updated 06.01.2017