The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

? Feraro

Denne biografi om en af Thorvaldsens assistenter er under udarbejdelse. Oplysningerne om Feraro er meget sparsomme, og der er muligvis blot tale om en unavngiven smed, ligesom betegnelsen synes at dække over dette i de sene værkstedsregnskaber. Thorvaldsen havde bl.a. brug for jernskelletter under udarbejdelsen af lermodellerne. Se referenceartiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis for mere herom.

Last updated 11.12.2013

? Feraro

?? - død efter 18?? Italian Stenhugger eller smed?
Mentioned in2 Doc.