The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5040 of 10246
Sender Date Recipient
H.W. Bissen [+]

Sender’s Location

Rom

19.1.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

H.W. Bissen kvitterer for modtagelsen af 100 scudi.

See Original

Daß ich durch den Herrn Etatsrath und Ritter Thorvaldsen 100 Sc: erhalten habe bescheinige ich hiemit dankbarst.

Rom den 19 Jannuar 1830

H.W. Bissen

General Comment

Denne kvittering er underskrevet dagen efter Bissens brev af 18.1.1830, hvor han udbad sig Thorvaldsens hjælp i økonomisk henseende. Beløbet på 100 scudi er antagelig lagt sammen af to beløb på hver 50 scudi, der omtales i det forgående brev af 18.1.1830: De første 50 scudi udgør sidste rate af betalingen for prins Frederik (7.)s Blomsterpige (Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 3, der blev bestilt under prinsens ophold i Rom i foråret 1828 (jf. Rostrup, op. cit., vol. I, p. 86-87), antagelig i perioden 8.5.-17.5.1828 (om opholdet, se bl.a. et brev fra Conrad Rantzau til Thorvaldsen af 20.3.1828). De sidste 50 scudi er formentlig den første ratebetaling for udførelsen af en marmorudgave af Thorvaldsens buste af Christian (8.) Frederik, jf. A753, som var bestilt af Joseph Hambro (jf. brevet fra Bissen af 18.1.1830).

Archival Reference
gmI, nr. 25r
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Haavard Rostrup: Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, vol. I-II, København 1945.

Subjects
Frederik 7.s Purchases of Art in Rome, 1828 · Purchase of Sculptures for Others
Last updated 13.05.2016 Print