The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.5.1828

I egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Prins Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829.

Last updated 07.01.2013