19.1.1830

Sender

H.W. Bissen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

H.W. Bissen kvitterer for modtagelsen af 100 scudi.

Document

Daß ich durch den Herrn Etatsrath und Ritter ThorvaldsenI 100 Sc: erhalten habe bescheinige ich hiemit dankbarst.

Rom den 19 Jannuar 1830

H.W. Bissen

General Comment

Denne kvittering er underskrevet dagen efter Bissens brev af 18.1.1830, hvor han udbad sig Thorvaldsens hjælp i økonomisk henseende. Beløbet på 100 scudi er antagelig lagt sammen af to beløb på hver 50 scudi, der omtales i det forgående brev af 18.1.1830: De første 50 scudi udgør sidste rate af betalingen for prins Frederik (7.)s Blomsterpige (Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 3, der blev bestilt under prinsens ophold i Rom i foråret 1828 (jf. Rostrup, op. cit., vol. I, p. 86-87), antagelig i perioden 8.5.-17.5.1828 (om opholdet, se bl.a. et brev fra Conrad Rantzau til Thorvaldsen af 20.3.1828). De sidste 50 scudi er formentlig den første ratebetaling for udførelsen af en marmorudgave af Thorvaldsens buste af Christian (8.) Frederik, jf. A753, som var bestilt af Joseph Hambro (jf. brevet fra Bissen af 18.1.1830).

Archival Reference

gmI, nr. 25r

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Commentaries

  1. I egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Prins Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829.

Last updated 13.05.2016