The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7820 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

10.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Kjøbenhavn, den 10de December 1838. – Naar man i disse Dage gaaer forbi vore Boghandleres Udhængsskabe, hendrages Opmærksomheden allerede i længere Afstand paa en Prospectus i usædvanligt stort Format, med flerfarvet Tryk, og med Thorvaldsens Portræt anbragt i Midten som Medallion; det er en Indbydelse til Subscription paa et literairt-artislisk Ugeskrift, der under Navn af Portefeuillen (for 1839) skal udgaae fra Begyndelsen af næste Aar, og hvoraf allerede det første Nr. er udkommet som Prøve.

[…]

…de artistiske Bilag udføres i Em. Bærentzen & Comp.’s lithographiske Institut, og Texten trykkes i det berlingske Officin. […] Redactionen er correct og smagfuld, og, lader end det Billede, der ledsager Bladet, Adskilligt tilbage at ønske med Hensyn til Lighed af den store Konstners Træk, hvormed vi alle ere saa fortrolige, bærer dog dets lithographiske Udførelse Præget af den Omhyggelighed og Delicatesse, vi ere vante til at finde ved de Arbeider, der udgaae fra det ovennævnte Institut.

[…]

General Comment

Denne tekst blev publiceret i avisen Kjøbenhavnsposten Nr. 340, 10.12.1838, p. 1369. Der citeres kun de passager, der vedrører det omtalte portræt af Thorvaldsen, som p.t. ikke er identificeret.


Teksten blev også gengivet i Barfod, op. cit., der oplyser om det omtalte portræt af Thorvaldsen:

— Portrættet ledsagedes af følgende Linier:

Se her Billed af ham, som formed saa mange! Naturen
Formed Dig, Thorvald! selv ædelt; dit Ansigt er græsk;
Blaatgermanisk dit Øje forener Syden med Norden;
Hjerte for Venskab Du har og for den hele Natur.
Skjønt snart syvti Aar, Du virker i kraftige Manddom;
Tiden har falmet din Lok, Ungdommen boer i dit Blik.

A. Oehlenschläger.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 272.

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Portraits, Depicting Thorvaldsen
Persons
Emil Bærentzen · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.05.2017 Print