Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7820 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

10.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, den 10de December 1838. – Naar man i disse Dage gaaer forbi vore Boghandleres Udhængsskabe, hendrages Opmærksomheden allerede i længere Afstand paa en Prospectus i usædvanligt stort Format, med flerfarvet Tryk, og med Thorvaldsens Portræt anbragt i Midten som Medallion; det er en Indbydelse til Subscription paa et literairt-artislisk Ugeskrift, der under Navn af Portefeuillen (for 1839) skal udgaae fra Begyndelsen af næste Aar, og hvoraf allerede det første Nr. er udkommet som Prøve.

[…]

…de artistiske Bilag udføres i Em. Bærentzen & Comp.’s lithographiske Institut, og Texten trykkes i det berlingske Officin. […] Redactionen er correct og smagfuld, og, lader end det Billede, der ledsager Bladet, Adskilligt tilbage at ønske med Hensyn til Lighed af den store Konstners Træk, hvormed vi alle ere saa fortrolige, bærer dog dets lithographiske Udførelse Præget af den Omhyggelighed og Delicatesse, vi ere vante til at finde ved de Arbeider, der udgaae fra det ovennævnte Institut.

[…]

Generel kommentar

Denne tekst blev publiceret i avisen Kjøbenhavnsposten Nr. 340, 10.12.1838, p. 1369. Der citeres kun de passager, der vedrører det omtalte portræt af Thorvaldsen, som p.t. ikke er identificeret.


Teksten blev også gengivet i Barfod, op. cit., der oplyser om det omtalte portræt af Thorvaldsen:

— Portrættet ledsagedes af følgende Linier:

Se her Billed af ham, som formed saa mange! Naturen
Formed Dig, Thorvald! selv ædelt; dit Ansigt er græsk;
Blaatgermanisk dit Øje forener Syden med Norden;
Hjerte for Venskab Du har og for den hele Natur.
Skjønt snart syvti Aar, Du virker i kraftige Manddom;
Tiden har falmet din Lok, Ungdommen boer i dit Blik.

A. Oehlenschläger.

Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 272.

Emneord
Digte til Thorvaldsen · Portrætter, forestillende Thorvaldsen
Personer
Emil Bærentzen · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.05.2017 Print