No. 7695 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Sender’s Location

København

18.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Barfod, op. cit.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Fra Helsingør have vi erholdt følgende Meddelelse, som vi ville optage som et Supplement til de øvrige Beretninger:

Søndagen d. 16de dennes besøgte to, hver i sit Slags mærkelige Mænd Helsingør og dens Omegn. Den ene var Generalguvernøren i Vestindien, General v. Scholten, der spiste Frokost paa Vagtskibet, og som en Selvfølge blev modlaget med Kanonskud; den anden var Thorvaldsen, der paa Fregatten Rota var ankommet til Hornbæksbugten. Da dette rygtedes i Helsingør, lejede en Del af de anseligste Borgere tilligemed nogle Herrer fra Sverrig Dampskibet Dronning Maria, og droge ned til Fregattens Ankerplads for at byde Konstneren Velkommen. Ved denne Lejlighed blev der afsunget en smuk Velkomstsang af Pastor Boye, og en Deputation begav sig ombord paa Fregatten for at lykønske Konstneren til hans Ankomst. Siden gik Thorvaldsen ombord paa Dampskibet, og takkede med dyb Følelse sine Landsmænd for deres Opmærksomhed. —

Forskjellig Modtagelse
Protektionernes Mand og den herlige Konstner besøgte
Begge vor Stad i Dag; begge blev Ære til Del;
Men forskjellig var Maaden især; thi Hofmanden modtog
Blot Kartovernes Knald, Snillet det jublende Folk.

Iver Blaa.

General Comment

Dette er en trykt artikel, der er skrevet af fra Barfod, op. cit., men som oprindelig udkom i avisen Den Frisindede, Nr. 74, 18.9.1838.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 187-188 (i noten).
Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
C.J. Boye · Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.08.2016 Print