No. 7696 of 10318
Sender Date Recipient
NN 19.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

I Mandags Aftes imellem 4 og 5 ankom Fregatten Rota paa Kjøbenhavns Rhed, hvor vor hæderkronede Landsmand, Bertel Thorvaldsen, snart modtoges med den meest levende Begeistring af en talrig Forsamling, der paa festlig smykkede Baade samlede sig om Fregatten. Paa Toldboden hilsedes han med et mangefold gjentaget Hurra, og da han var stegen i den Vogn, som ventede ham, bleve Hestene spændte fra og Vognen saaledes af den talløse Mængde trukken gjennem Gaderne til Charlottenborg. (I næste Avis skal en udførligere Beretning følge.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 153.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 19.9.
Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 23.09.2014 Print