The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9052 of 10244
Sender Date Recipient
Karl von Kolb [+]

Sender’s Location

Rom

27.5.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af veklsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Bill of exchange from Kolb to Thorvaldsen for the sum of five scudi assigned to Johan Bravo.

See Original

Ricevuto dal Signor Carlo Kolb la somma di Scudi Cinque roml i [ ] quali assegno al signor Gio Bravo di ciu quitanza in [blank linje] per lo stesso oggetto

Roma li 27 Maggio 1842

Alberto Thorvaldsen

Bono per [tegn for scudi] 5.- rom[ani]


[På bagsiden med anden hånd:]

C[?] 64
A. Thorwaldsn

General Comment

Dette er en veksel udstedt af Kolb Thorvaldsen til fordel for Bravo – om vekslers virkemåde, se evt. referenceartiklen Veksler. På bagsiden har Kolb, eller hans assistent, som vekseludsteder anført Thorvaldsens navn som tegn på, at vekslen er overdraget til ham. I fald billedhuggeren havde givet vekslen videre til Bravo, som det tydeligvis var tanken, havde Thorvaldsen skrevet Bravos navn her, så man til enhver tid kunne se, hvem ihændehaveren af vekslen var. Bravos manglende navn på vekslen tyder på, at Thorvaldsen ikke overdrog værdipapiret til Bravo.
Beløbet har antagelig skulle dække Bravos honorar for hans hjælp med at nedpakke Thorvaldsens kunst og ejendele, se brev af 26.9.1842 eller Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.


Vekslen svarer til indførsel nr. 3 på oversigten af 31.5.1842, der viser de samlede udbetalinger fra Thorvaldsens konto hos Kolb.

En del af vekslens tekst er fortrykt. Den fortrykte tekst er markeret med gråt. Se originalen for at overskue det grafiske udtryk og dermed også indholdet bedre.

Archival Reference
Odense Bys Museer, L.Chr. Pedersens autografsamling, KMO/2007/0008×0219
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Johan Bravo
Last updated 01.09.2016 Print