The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6262 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

26.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Andersen describes Pope Leo XII’s visit to Thorvaldsen’s workshops in Piazza Barberini on St. Luke’s Day 18.10.1826. He also writes that Thorvaldsen teaches at the Accademia di S. Luca and regrets that he does not do that in Copenhagen though he realizes that if the sculptor had stayed at home, he would probably never have taught there either.

[Translation]

Tirsdag 26. Slet Veir; jeg er ikke vel! – Under den forrige Pave aflagte denne paa St Lucas Dag et Besøg i Thorvaldsens Attelie, da han ikke havde mældt sig var ingen her paa denne Festdag og hans Hellighed maatte vente ved Døren til Nøglerne blev hentede, Thorvaldsen var derimod ikke at finde, endelig traf en ung Kunstner ham, og ligesom han gik og stod i den gamle blaae Frakke, med lidt Leer paa Ærmet, store Skoe paa Fødderne kom nu den Gamle, Thorvaldsen vilde efter Landets Skik knæle for ham men Paven tillod det ikke og da han steeg i sin Vogn underholdt han sig længe med ham, medens hele Pladsen var opfyldt af Knælende, T, bøiede sig dybt ved Afskeden og P gav ham Korsets Tegn, til de andre Kors han har. En sand Triumph for ham og Kunsten er at han for nogle Aar siden eenstemmigt valgtes til ..... . . . for Academiet ; naar man betænker, at det var af stolte Romere, der ansee sig for de Første i Verden. Han stiller Modellen for de unge Kunstnere her, gid han ogsaa gjorte det Hjemme, men det var han nok aldrig kommen til var han bleven der. –

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


H.C. Andersen beretter om en begivenhed, han ikke selv har overværet, og den adskiller sig markant fra fremstillingen i Ditlev Martens’ maleri fra 1830: Pave Leo 12. aflægger besøg i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini, 18. oktober 1826, Dep.18, der dog også er malet flere år efter begivenheden fandt sted. Om Martens selv var til stede under pavens besøg vides p.t. ikke.


De to forskellige udlægninger illustrerer hver sin historie. Andersens beretning om den uimponerede, i sig selv hvilende Thorvaldsen, der ikke klæder om, før han skal se paven, vidner om billedhuggerens insisteren på individets værd i sig selv i modsætning til kirkelige (eller aristokratiske) krav om rangorden og etikette. Et karaktertræk, der går igen i mange beskrivelser af Thorvaldsen, jf. også Andersens egen tidligere beskrivelse og dokumenter tilknyttet emneordene Thorvaldsens beskedenhed og Karakteristikker af Thorvaldsens person.


Martens derimod spiller i sin fremstilling mere på den eksisterende opdeling mellem elite og folket – Thorvaldsen er portrætteret iført fine klæder og sko og med en høj hat ærbødigt holdt i hånden, så han falder naturligt ind blandt samfundets højeste.


Mht. Andersens afsluttende bemærkninger om, at det, trods savnet af Thorvaldsen i Danmark, var bedst, at han var draget til Rom og forblevet der, så citerede Andersen senere i Mit Livs Eventyr, op. cit., p. 174, Thorvaldsen for at sige følgende i forlængelse af digterens fortælling om egne oplevelser af voldsom kritik fra dansk side: “Ja, ja, jeg kjender dem Hjemme! mig var det ikke gaaet bedre, om jeg var blevet der! Jeg havde maaskee ikke engang faaet Lov at sætte en Modelfigur! Gud skee Lov, at jeg ikke trænger til dem! gjør man det, da veed de at pine og plage!”

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 238, l. 15 – p. 239, l. 6.
  • H.C. Andersen: Mit livs eventyr, København 1951.

Subjects
Accademia di S. Luca, Thorvaldsen's Professorship · Accademia di S. Luca, Thorvaldsen's Presidency · Prejudices about Italians · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Professorship · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Honorary Titles · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Persons
Accademia di San Luca · Kunstakademiet, København · Leo 12. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 05.01.2018 Print