The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6261 of 10246
Sender Date Recipient
Thomas Fearnley [+]

Sender’s Location

Rom

24.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Fearnley’s receipt for the paintings Elsenore towards Kronborg, Winter, B194, and Elsenore towards Kronborg, Autumn, B193.

See Original

Af Her Etatsraad Thorvaldsen
har Undertegnede modtaget for 2de Malerier forestillende Helsingøer – Vinter og Høst den Sum to Hundrede Rom: Scudi.

200 Sc: R.
 
Roma. d. 24d. Nov: 1833.
hvorfor qvitteres
Th Fearnley
General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af Fearnleys malerier Helsingør mod Kronborg, vinter, B194, og Helsingør mod Kronborg, efterår, B193, der stadig befinder sig i Thorvaldsens samling.

Den tyske diplomat og historiker Alfred Reumont skrev i samtiden om malerierne, jf. Reumont, op.cit.: “Das Poetische der ernsten und sogenannt öden Natur gibt er am besten wieder. Mit ihm verwandt ist Fearnley, der zwei Ansichten von Helsingör, Winter und Sommer, gegeben hat.” Se det fulde uddrag af Reumonts bog om Thorvaldsens malerisamling publiceret i Arkivet her.

Archival Reference
gmI, nr. 33
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 47-48, nr. 193 og 194.
  • Alfred von Reumont: Römische Briefe von einem Florentiner 1837-1838, Bd. I, Leipzig 1840, p. 190. (Se det fulde uddrag af Reumonts bog om Thorvaldsens malerisamling publiceret i Arkivet her.)
  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 138-139. (Kopi i THM’s bibliotek).

Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 22.02.2016 Print