The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6263 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

28.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Andersen har været til et storslået bal hos fyrstinde Anna Maria Torlonia, hvor han blandt de 1500 gæster bl.a. talte med Thorvaldsen.

Torsdag 28. – Deiligt Veir. – Om Aftenen var jeg indbudt til Bal hos Hertuginde Torlonia. Klokken 8 ¾ skulde Vognen komme, men den kom ikke, Dinesen og jeg gik i Silkestrømper ovenpaa Sophaen og frøs og kjedede os; først efter 10 kom Vognen, vi hentede nu Jensens ; hele Gaden var opfyldt med Vogne, ridende Soldater holdte Orden. Facaden og Buegangene vrimlede med Tjenere, en førstelig Pragt modtog os, Marmortrappen var belagt med røde Tæpper, prægtige oplyste Værelser med herlige Malerier, der var 1500 Gjæster, Tjeneren raabte vort Navn, Hertugen og Hertuginden stod ved een af de indre Døre, han sagde Monsieur Andersen poet, / danois, til hende og til mig, La Duchese, det var den hele Presentation. – Fire store Koridorer rundt om Gaardens Qvadrat, med et godt Galerie af Mestre, prægtigt oplyst og med Kaminer og Gulvtæpper modtog os, 16 Lysekroner i den ene, Mægtige Kandelabrer i den anden og en kolosal Herkules i Niche. Blandt Malerierne var en smuk Ganymed som Jupiters Ørn fører bort, malet af Michel Angelo. Et Værelser var med Aviser, tre smaae for Spillende. – 2 Orcestre og to Stæder Dands. I et Værelse fik man Forfriskninger, Alt Kongeligt. – Det var mest Engelændere. Horac Vernet dandsede meget. Jeg talte med Thorvaldsen og den her bosiddende Normand Knudsen. – Klokken 1 kjørte vi hjem i deiligt Maaneskin, jeg læste i Baggesens Labyrinth og sov først sildigt. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 239, l. 10 – 240, l. 9.

Subjects
Museums and Art Collections in Rome · Social Life in Italy
Persons
Jens Baggesen · Jørgen Knudtzon · Bertel Thorvaldsen · Anna Maria Torlonia · Horace Vernet
Last updated 05.07.2016 Print