28.11.1833

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

Rom

Recipient

H.C. Andersen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Andersen har været til et storslået bal hos fyrstinde Anna Maria Torlonia, hvor han blandt de 1500 gæster bl.a. talte med Thorvaldsen.

Document

Torsdag 28. – Deiligt Veir. – Om Aftenen var jeg indbudt til Bal hos Hertuginde TorloniaI. Klokken 8 ¾ skulde Vognen komme, men den kom ikke, DinesenII og jeg gik i Silkestrømper ovenpaa Sophaen og frøs og kjedede os; først efter 10 kom Vognen, vi hentede nu JensensIII ; hele Gaden var opfyldt med Vogne, ridende Soldater holdte Orden. FacadenIV og Buegangene vrimlede med Tjenere, en førstelig Pragt modtog os, Marmortrappen var belagt med røde Tæpper, prægtige oplyste Værelser med herlige Malerier, der var 1500 Gjæster, Tjeneren raabte vort Navn, HertugenV og HertugindenVI stod ved een af de indre Døre, han sagde Monsieur Andersen poet, / danois, til hende og til mig, La Duchese, det var den hele Presentation. – Fire store Koridorer rundt om Gaardens Qvadrat, med et godt Galerie af Mestre, prægtigt oplyst og med Kaminer og Gulvtæpper modtog os, 16 Lysekroner i den ene, Mægtige Kandelabrer i den anden og en kolosal HerkulesVII i Niche. Blandt Malerierne var en smuk Ganymed som Jupiters Ørn fører bortVIII, malet af Michel AngeloIX. Et Værelser var med Aviser, tre smaae for Spillende. – 2 Orcestre og to Stæder Dands. I et Værelse fik man Forfriskninger, Alt Kongeligt. – Det var mest Engelændere. Horac VernetX dandsede meget. Jeg talte med Thorvaldsen og den her bosiddende Normand KnudsenXI. – Klokken 1 kjørte vi hjem i deiligt Maaneskin, jeg læste i BaggesensXII LabyrinthXIII og sov først sildigt. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. fyrstinde Anna Maria Torlonia.

 2. Dvs. premierløjtnant A.W. Dinesen (1807-1876), der var H.C. Andersens rejsefælle.

 3. Formentlig er der tale om den danske maler J.L. Jensen og hans hustru Signe Marie Vilhelmine Visby (1804–1885), der opholdt sig i Italien 1833-1835.

 4. Festen foregik i Palazzo Torlonia på Piazza Venezia, nedrevet år 1900, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud-Torlonia, der bl.a. omtaler palæet på Piazza Venezia.

 5. Fyrstinde Anna Maria Torlonias mand Giovanni Raimondo Torlonia var død i 1829, så der må være tale om en af sønnerne: Carlo Torlonia, Alessandro Torlonia eller Marino Torlonia.

 6. Dvs. fyrstinde Anna Maria Torlonia.

 7. Der var to kolossal statuer af Herkules i palæet – en antik, hvilende Herkules (jf. Barbara Steindl: Mäzenatentum im Rom des 19. Jahrhunderts – die Familie Torlonia, Hildesheim 1993, p. 14-15 og 186, og en samtidig gruppe udført 1795 – 1815 af Antonio Canova Herkules og Lichas, 350 X 215 X 175 cm, i dag i Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, inv.nr. 4140.

 8. Dette maleri er endnu ikke identificeret. Der findes flere tegninger af et sådant motiv udført efter Michelangelo Buonarotis (1475-1564) nu tabte originale tegninger, se. f.eks. Giulio Clovios (1498-1578) version Ganymedes’ bortførelse, Royal Collection Trust, RCIN 913036.

 9. Dvs. den italienske renæssancekunstner Michelangelo Buonarroti (1475-1564).

 10. Dvs. den franske maler Horace Vernet.

 11. Dvs. Thorvaldsens gode ven, den norske Jørgen Knudtzon.

 12. Dvs. den danske forfatter Jens Baggesen.

 13. Dvs. Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweiz og Frankerig udgivet 1792-93.

Last updated 05.07.2016