Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6263 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

28.11.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Andersen har været til et storslået bal hos fyrstinde Anna Maria Torlonia, hvor han blandt de 1500 gæster bl.a. talte med Thorvaldsen.

Torsdag 28. – Deiligt Veir. – Om Aftenen var jeg indbudt til Bal hos Hertuginde Torlonia. Klokken 8 ¾ skulde Vognen komme, men den kom ikke, Dinesen og jeg gik i Silkestrømper ovenpaa Sophaen og frøs og kjedede os; først efter 10 kom Vognen, vi hentede nu Jensens ; hele Gaden var opfyldt med Vogne, ridende Soldater holdte Orden. Facaden og Buegangene vrimlede med Tjenere, en førstelig Pragt modtog os, Marmortrappen var belagt med røde Tæpper, prægtige oplyste Værelser med herlige Malerier, der var 1500 Gjæster, Tjeneren raabte vort Navn, Hertugen og Hertuginden stod ved een af de indre Døre, han sagde Monsieur Andersen poet, / danois, til hende og til mig, La Duchese, det var den hele Presentation. – Fire store Koridorer rundt om Gaardens Qvadrat, med et godt Galerie af Mestre, prægtigt oplyst og med Kaminer og Gulvtæpper modtog os, 16 Lysekroner i den ene, Mægtige Kandelabrer i den anden og en kolosal Herkules i Niche. Blandt Malerierne var en smuk Ganymed som Jupiters Ørn fører bort, malet af Michel Angelo. Et Værelser var med Aviser, tre smaae for Spillende. – 2 Orcestre og to Stæder Dands. I et Værelse fik man Forfriskninger, Alt Kongeligt. – Det var mest Engelændere. Horac Vernet dandsede meget. Jeg talte med Thorvaldsen og den her bosiddende Normand Knudsen. – Klokken 1 kjørte vi hjem i deiligt Maaneskin, jeg læste i Baggesens Labyrinth og sov først sildigt. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 239, l. 10 – 240, l. 9.

Emneord
Museer og kunstsamlinger i Rom · Selskabsliv i Italien
Personer
Jens Baggesen · Jørgen Knudtzon · Bertel Thorvaldsen · Anna Maria Torlonia · Horace Vernet
Sidst opdateret 05.07.2016 Print