The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9504 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

24.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Dagbog 24.3.1844:]

Spads. I Slotskirken, Paulli prækede. Med Dron. bes. Kronprindsessen. Audienzer. Spads. med Dronn., Kammerspise. Kl 5 bivaanet Aarsfesten i de massman[n]ske Søndagsskoler til Kl 6. Holmer Referat. Kl 7 i italiensk Opera, Norma. Thorvaldsen faldt om i Theatret (Griseldis opførtes) Kl 6½ og døde paa stedet (et uerstatteligt Tab). Parti med Yoldi, Dannesk., Witgenstein.

24. Denne Dag bliver til evindelig sorrigfuld Erindring, da den berøvede os vor uforlignelige Thorvaldsen. Karsk og munter havde han tilbragt Middagen hos Baronesse Stampe og var gaaet derfra i Theatret, uden at det var bleven bemærket, at han gik bort. En halv Time efter kom der Bud til Prof. Schouw, at han maatte indfinde sig i Thorvaldsens Boe for at forsegle, og saaledes skal Bar. Stampe have erfaret dette Sørgebudskab. I Theatret, hvorhen Thorvaldsen gik eene, men over Kongens Nytorv var fulgt af Architecten Bindesbøll, sat[te] han sig paa sin Plads i Parkettet, men medens Ouverturen spiltes, mærkede en Dame, som sad paa den anden Side (Fru Monrad), at han bøjede sig for over, og da i det samme Adler vilde gaae forbi hen til sin Plads, mærkede denne, at hans Træk vare stivnede; han rejste ham op, men Hovedet faldt livløst tilbage, og Adler hørte en sagte Rallen, ligesom og lidt Fraade saaes ved Munden. Han foranstaltede, at han strax blev baaren ud og i en Vogn hørt til Charlottenborg, men Theaterlægen Carø sagde strax, at det var forbi, og da han blev aareladt, kom ingen Blod. Pr. Charlotte og Auguste vare i Theatret og saae, at Thorv. blev meget rød, førend han faldt sammen, og at han tog sig til Panden.

Man burde have ladet Skuespillet ophøre, men idet Øjeblik vare alle Vedkommende vist saa betuttede, at De ej fattede denne Beslutning.

[...]

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p.448-449.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Thorvaldsen's Death · Thorvaldsen's Death, On the Cause of · Thorvaldsen's Health
Persons
Johan Gunder Adler · Gottlieb Bindesbøll · J.F. Schouw · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print