The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9505 of 10246
Sender Date Recipient
Anna Mathea Hammerich [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Mellem 25.3. og 29.3.1844 [+]

Dating based on

Brevet må stamme fra tidligst 25.3.1844 til ca. 29.3.1844, da Thorvaldsen blev begravet om lørdagen den 30.3.1844.

Marie Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen ved Vordinborg

Information on recipient

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[ … ] Herinde er alt optaget af Thorvaldsens Død og Bisættelse, her tales ikke om andet. Af aviserne ville I see hvorledes alt bliver, end veed jeg kun, at det er paa Løverdag og Høitideligheden skal være i Frue Kirke. Hvis vi kunne, ville Marie og jeg i Kirken, ellers skulle vi op til Tante Caroline og see Toget, det bliver da uendeligt. Det er smukt at den store herlige Mand døde saaledes uden Sygdom og uden Smerte, de troede han var ikke vel fordi han havde bøiet sit Hoved ned, men da var han død, ganske stille uden at give mindste Lyd.
Scandaleust er det at Theatret ikke blev lukket, det er mageløst fra alle Sider, baade fra Directionen, Skuespillerne og Tilskuerne. At det i Tiden skal siges, Thorvaldsen døde i Theatret, men Tæppet gik ligeledes op. Kongen fik Efterretning derom og tog derpaa i Italiensk Opera og klappede [ … ]

General Comment

Brevet vises her kun i det uddrag, der omhandler Thorvaldsen. Tak til børnelæge Jesper Brandt Andersen for at have gjort opmærksom på brevet.

Archival Reference
Det Aagaard-Hammerichske Familiearkiv, Rigsarkivet.
Last updated 21.02.2015 Print