No. 968 of 10318
Sender Date Recipient
Hans West [+]

Sender’s Location

Rom

4.10.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Rom, 4.oktober 1810.

... Prof. Thorwaldsen ventes om nogle Dage tilbage fra Schubarts. Høier har fuldendt en liggende Venus og Amor, der græder, fordi en Bie paa en Rose har stukket ham – en skiøn Colorit. Han arbeider nu paa et Sujet af Ossian, det bliver et godt Stykke, som vil fortiene Plads blant nyere gode Arbeider. Han beder, at Deres Høihed vil forunde ham snart en Bekræftelse paa hans sidste Begiering til Academiet. Han er tungsindig; thi han frygter for Fremtiden …

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Other references

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 452, p.166.
Persons
C.F. Høyer · Kunstakademiet, København · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.01.2015 Print