No. 968 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hans West [+]

Afsendersted

Rom

4.10.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8.
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Rom, 4.oktober 1810.

... Prof. Thorwaldsen ventes om nogle Dage tilbage fra Schubarts. Høier har fuldendt en liggende Venus og Amor, der græder, fordi en Bie paa en Rose har stukket ham – en skiøn Colorit. Han arbeider nu paa et Sujet af Ossian, det bliver et godt Stykke, som vil fortiene Plads blant nyere gode Arbeider. Han beder, at Deres Høihed vil forunde ham snart en Bekræftelse paa hans sidste Begiering til Academiet. Han er tungsindig; thi han frygter for Fremtiden …

Generel kommentar

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Andre referencer

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 452, p.166.
Personer
C.F. Høyer · Kunstakademiet, København · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.01.2015 Print