The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2542 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Baggesen [+]

Sender’s Location

København

9.5.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Poem in Thorvaldsen’s album. In the first two stanzas, the art of poetry is compared with the art of sculpture: The literary inheritance from Homer has been passed on through many productive generations, while there is a gap of 2,000 years between Phidias and his heir Thorvaldsen, whom Baggesen has been pleased to meet. In the last stanza, Thorvaldsen is urged to think of Baggesen when he reads the poem.

See Original

Til sin inderlig elskede Thorvaldsen[s] sundhed.

[På dette sted sidder et konservatorarbejde]

”Digtkunsten aldrig reent sov hen –
Af den fik Verden nok; og meere –
Homer gik i Virgil igien,
Virgil i Dante – Han i fleere.
Vi andre Digtere, store, smaa,
Hvoraf tolv tretten saa, som saa,
Paa hver af hine Største gaae,
Hvert Efteraar paa ny florere.

Men hvad i Marmor evigt staar.
Derpaa man sieldnere mon Støde:
Det var omtrent to tusind Aar
Fra Phidias, den gamle, døde.
Hvor smilte jeg med Velbehag
Paa Danmarks Dronnings Fødselsdag
I et Beundrings Vennelag
Ved Mandens pludselige Møde!”
__

Hvergang De skuer dette Blad.
Tænk paa den Ven, som mest Dem savner
Og som blir aldrig rigtig glad
Før Thorvaldsen igien han favner.

Kiøbenhavn, d.9Mai 1820. Jens Immanuel Baggesen.

General Comment

Dette er tre sider fra Thorvaldsens stambog, N213. Baggesens hilsen i stambogen svarer stort set til de to sidste vers i et hyldestdigt, som forfatteren året før i anledning af Thorvaldsens ankomst til København havde skrevet. Se kommentarer til de to vers under hyldestdigtet i dets helhed.
Digtet blev oprindelig sunget ved en fest 30.10.1819.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Archival Reference
N213
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles · Thorvaldsen's Album
Works
Last updated 01.02.2016 Print