The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2543 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

10.5.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Dagbog 10.5.1820:]

Indepakket Mineralier, som blive staaende i Rom, besøgt Freunds Attelier, Lauhnitz’s [Launits], Eleve af Thorvaldsen, en smuk Muse, der stemmer sin Lyre; siden Teneranis Chr[istus] paa Korset, Schadow, en smuk Amor, en Discobol, Muser. Kiøbt et Mosaik Halsbaand, 36 Scudi.

Besøgt Hertuginden af Westmoreland, seet i Palais’et, som hun beboer – Ruspilliosi [Rospigliosi] – Guidos [Renis] Aurora, et herligt Plafondmaleri …

Til Middag de danske Kunstnere, Knutzon, Archivist Marini, Tambroni, som undslog sig for at modtage Foræring.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 239.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Artistic Environment in Rome · Social Life in Italy · Sculptures by Other Artists · Thorvalden's Assistants
Persons
Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Last updated 09.02.2015 Print