10.5.1820

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

[Dagbog 10.5.1820:]

Indepakket Mineralier, som blive staaende i Rom, besøgt FreundsI Attelier, Lauhnitz’s [Launits], Eleve af Thorvaldsen, en smuk Muse, der stemmer sin Lyre; siden Teneranis Chr[istus] paa Korset, Schadow, en smuk Amor, en Discobol, Muser. Kiøbt et Mosaik Halsbaand, 36 Scudi.

Besøgt Hertuginden af WestmorelandII, seet i Palais’et, som hun beboer – Ruspilliosi [Rospigliosi] – Guidos [Renis] Aurora, et herligt Plafondmaleri …

Til Middag de danske Kunstnere, Knutzon, Archivist Marini, Tambroni, som undslog sig for at modtage Foræring.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

  2. Hertuginden af Westmoreland, Jane Fane (1775-1857), gift med 10. Jarl af Westmoreland, John Fane (1759-1841).

Last updated 09.02.2015