Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2552 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jens Baggesen [+]

Afsendersted

København

9.5.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Digt i Thorvaldsens stambog. I de to første strofer stilles digterkunsten over for billedhuggerkunsten: Den litterære arv fra Homer og frem er forvaltet i mange produktive led frem til nutidens digtere, mens der er et mellemrum på hele 2000 år mellem Phidias og arvtageren Thorvaldsen, som Baggesen har glædet sig over at møde. I sidste strofe opfordres Thorvaldsen til at tænke på Baggesen, når han ser på bladet.

Se original

Til sin inderlig elskede Thorvaldsen[s] sundhed.

[På dette sted sidder et konservatorarbejde]

”Digtkunsten aldrig reent sov hen –
Af den fik Verden nok; og meere –
Homer gik i Virgil igien,
Virgil i Dante – Han i fleere.
Vi andre Digtere, store, smaa,
Hvoraf tolv tretten saa, som saa,
Paa hver af hine Største gaae,
Hvert Efteraar paa ny florere.

Men hvad i Marmor evigt staar.
Derpaa man sieldnere mon Støde:
Det var omtrent to tusind Aar
Fra Phidias, den gamle, døde.
Hvor smilte jeg med Velbehag
Paa Danmarks Dronnings Fødselsdag
I et Beundrings Vennelag
Ved Mandens pludselige Møde!”
__

Hvergang De skuer dette Blad.
Tænk paa den Ven, som mest Dem savner
Og som blir aldrig rigtig glad
Før Thorvaldsen igien han favner.

Kiøbenhavn, d.9Mai 1820. Jens Immanuel Baggesen.

Generel kommentar

Dette er tre sider fra Thorvaldsens stambog, N213. Baggesens hilsen i stambogen svarer stort set til de to sidste vers i et hyldestdigt, som forfatteren året før i anledning af Thorvaldsens ankomst til København havde skrevet. Se kommentarer til de to vers under hyldestdigtet i dets helhed.
Digtet blev oprindelig sunget ved en fest 30.10.1819.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering
N213
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Thorvaldsens stambog
Værker
Sidst opdateret 01.02.2016 Print