The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10078 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

21.11.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At Professor Bissen er den, som foretager og bestemmer Opstillingen, følger efter min Mening saavel af den anførte Paragraf i Codicillen som deraf, af dette Arbeide er ham overdraget, og at han er den Eneste af Executorerne, som forstaaer sig derpaa. En videre Udvikling af min Mening vil vist bedre kunne gives i Mødet. At Bissen i Henseende til det Financielle skulde have uindskrænket Raaderum, har jeg aldrig paastaaet, men Tvertimod indrømmet det Modsatte i en af mine Billetter til Deres Excellence.

Forbindtligst
Schouw.

General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 125.

Last updated 02.12.2011 Print