Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10078 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

21.11.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At Professor Bissen er den, som foretager og bestemmer Opstillingen, følger efter min Mening saavel af den anførte Paragraf i Codicillen som deraf, af dette Arbeide er ham overdraget, og at han er den Eneste af Executorerne, som forstaaer sig derpaa. En videre Udvikling af min Mening vil vist bedre kunne gives i Mødet. At Bissen i Henseende til det Financielle skulde have uindskrænket Raaderum, har jeg aldrig paastaaet, men Tvertimod indrømmet det Modsatte i en af mine Billetter til Deres Excellence.

Forbindtligst
Schouw.

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 125.

Sidst opdateret 02.12.2011 Print