Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10077 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

20.11.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Det er mig kjært, at Hr. Etatsraaden bringer et Møde i Forslag. Jeg skal paa Mandag ifølge deraf udstede Circulairet. Forinden turde jeg bede mig meddeelt, om den af Hr. Etatsraaden oftere fremsatte Paastand, at Bissen har ene Raaderum over Opstillingen grunder sig paa Andet end den 1ste Paragraf i Codicillen af 1843?


Den 20de Novbr.
Deres forbindtligst hengivne
Collin
Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 124-125.

Sidst opdateret 02.12.2011 Print